Перелік  афілійованих осіб  ПАТ «СБК «Водпроект»  станом  на 06.06.2016р.

 

 

  1. Нікітюк Ольга Володимирівна  належить 1 ( одна ) проста  іменна акція ПАТ «СБК «Водпроект»  . 
  2. Александрова Олена Євгенівна  не володіє простими   іменними  акціями  ПАТ «СБК «Водпроект» .
  3. Целік Олександр  Миколайович належить 10 ( десять  ) простих  іменних акцій

     ПАТ «СБК «Водпроект» . 

      4.  ТОВ «ВінПроджект»   належить 10 419 807 ( десять мільйонів чотириста девятнадцять тисяч вісімсот сім  ) простих  іменних акцій  ПАТ «СБК «Водпроект»  . 

       5.  ТОВ “ТЦП “Тетраідер”10 659 927 ( десять  мільйонів шістсот пятдесят девять тиясч девятсот двадцять сім ) простих  іменних акцій  ПАТ «СБК «Водпроект»  .