Особлива інформація 2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект”

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 01039607

3.Місцезнаходження емітента – Україна, м. Вінниця, вул.  Хмельницьке шосе, 13, 21036

4.Міжміський код, телефон та факс емітента – 0432655855, 0432655857

5.Електронна поштова адреса емітента – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://vodproject.com/

7.Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента.

 

ІІ. Текст повідомлення

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.) у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження голови Наглядової ради Нікітюк Ольги Володимирівни  (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі 0,25 грн.,  що становить  0,000004% статутного капіталу. Перебувала на посаді з 22.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.) у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження  члена Наглядової ради Нікітюк Олени Валеріївни (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі 61 216,25 грн.,  що становить  1,13% статутного капіталу. Перебувала на посаді з 22.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія “Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.) у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради  Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговець цінними паперами “Тетраідер” (код за ЄДРПОУ 30453368). Розмір пакета акцій які належать особі 2 664 981,75 коп., що становить 49,09% статутного капіталу. Перебував на посаді з 22.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.) у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження голови Ревізійної комісії Лазаренко Ганни Семенівни (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі 0,25 грн., що становить 0,000004% статутного капіталу. Перебувала на посаді з 22.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.) у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Ревізійної комісії  Зозулі Аліма Романовича (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних). Розмір пакета акцій які належать особі 1 633,75 грн.,  що становить 0,03% статутного капіталу. Перебував на посаді з 22.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.)   Нікітюк Ольга Володимирівна   (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обрана на посаду голови Наглядової ради строком    до  наступних річних зборів Товариства. Розмір пакета акцій які належать особі 0,25 грн., що становить  0,000004% статутного капіталу. Протягом останніх п’яти  років по теперішній час обіймає посаду фізична особа-підприємець. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.)   Мельник Юрій Миколайович (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової радинезалежного директора строком  до  наступних річних зборів Товариства. Часткою у статутному капіталі не володіє. Протягом останніх п’яти років по теперішній час обіймає посаду фізична особа-підприємець. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.)   Браверман Борис Якович (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради  незалежного директора строком до наступних річних зборів Товариства. Часткою у статутному капіталі не володіє. Протягом останніх п’яти років по теперішній час пенсіонер.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.)    Нікітюк Олександр Петрович (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради  строком  до  наступних річних зборів Товариства. Часткою у статутному капіталі не володіє. Протягом останніх п’яти років по теперішній час обіймав посади: з 2007 року по 2014 рік заступником директора ПрАТ “СК “АХА”, з 2014 по теперішній час заступник директора ПрАТ “Страхова компанія “Арсенал Страхування”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.) Александрова Олена Євгенівна (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обрана на посаду члена Наглядової ради строком до  наступних річних зборів Товариства . Часткою у статутному капіталі не володіє.  Протягом останніх п’яти років по теперішній час обіймає посаду - викладач, асистент кафедри загальної гігієни Вінницького національного медичного університету. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.) Лазаренко Ганна Семенівна  (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обрана на посаду голови Ревізійної комісії  строком   на п’ять років. Розмір пакета акцій які належать особі  0,25 грн.,  що становить  0,000004% статутного капіталу. Протягом останніх п’яти років по теперішній час пенсіонер.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект” від 06.06.2016р. (Протокол №1 чергових загальних зборів від 06.06.2016р.) Ляшко Микола Олександрович (посадова особа не надала згоди на розкриття свої паспортних даних) обраний на посаду члена Ревізійної комісії  строком на пять років. Розмір пакета акцій які належать особі 0,25 грн. що становить  0,000004%. Протягом останніх п’яти років по теперішній час обіймає посаду фізична особа-підприємець – послуги із проектування артезіанських свердловин. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

ІІІ. Підпис

 

1.    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Директор                                                                         Целік О.М.