2014 р. Висновки ревізійної комісії

Звіт Ревізійної комісії за 2010-2013 роки.

                              Звіт Ревізійної комісії за 2010-2013 роки.

                                                                                    

 За результатом перевірки, яка проведена Ревізійною комісією в 2010-2013 роках не виявлено порушень при здійсненні фінансово – господарської діяльності правління товариства, а також не виявлено порушень порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. В своєму висновку Ревізійна комісія підтверджує, що фінансова звітність ВАТ «СБК «Водпроект»  відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 року та його фінансові результати відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

 

Ревізійна комісія ВАТ «СБК «Водпроект» .