2016 р. Висновки ревізійної комісії

Звіт Ревізійної комісії за 2014-2015 рік.

Звіт Ревізійної комісії  за 2014-2015рік.

  За результатом перевірки, яка проведена Ревізійної комісією в 2014-2015 роках не виявлено порушень при здійсненні фінансово – господарської діяльності директора товариства,  а також не виявлено порушень порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. В своєму висновку Ревізійна комісія підтверджує, що фінансова звітність ПАТ «СБК «Водпроект»  відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2014, 31.12.2015,  року та його фінансові результати відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

 

 

Ревізійна комісія ПАТ «СБК «Водпроект» .